IT konsulent med passion for resultater.

Som selvstændig civilingeniør med mere end 20 års erfaring indenfor forskning og udvikling har der været lejlighed at komme langt omkring både teknologisk og internationalt.  Men også branche-mæssigt, hvor jeg har været med til at løse opgaver indenfor udvikling af trunking radio, mobiltelefoner, marineautomation, oceanografi, webshops, fødevareanalyse og partikelforskning.  Oftest har det været opgaver som forskning, analyse, optimering, softwaredesign, implementering og fejlsøgning. 

Mit udgangspunkt er teknologisk udvikling og realtids kontrol/regulering, hvor især softwareudvikling har været den dominerende indgangsvinkel til opgaverne.  Software er et fantastisk redskab til løsning af en bred vifte af problemstillinger, men som også kræver konstant tilegnelse af ny viden på grund af specialisering og nyudvikling.

Jeg har gennem tiden været tilknyttet teams/organisationer af forskellig størrelse og nationalt/internationalt tilsnit. Hvor vi har benyttet Scrum (CI), Staged delivery,  Waterfall eller ad-hoc som udviklings metoder. Især har det været spændende/berigende at arbejde med spredte teams hvor distancen både afstands, tidszone og kulturelt har været udfordrende.

Min tilgang til opgaver er pragmatisk, fokuseret og stærkt resultatorienteret.  Jeg trækker på min store erfaring til at foreslå mulige løsninger indenfor den givne ramme og sætter en ære i at hjælpe til så opgaven løses.  Jeg er selv-dreven og løser opgaver såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre som får glæde af mit engagement. Især har jeg stor glæde ved at arbejde tværfagligt hvor mange forskellige kompetencer kommer i spil.